Pozvánka na Májové RCV2 speciál

Májové RCV2 – 2014

 • Číslo soutěže  458

 • Pořadatel: RC Klub Mělník

 • Datum konání: 17.5.2014

  • 09:00 – registrace soutěžících

  • 09:15 – začátek soutěžních letů

  • 1x:00 – ukončení soutěžních letů

  • 1x:15 – vyhlášení výsledků

 • Místo konání: Letiště RC Klubu Mělník, plocha Chloumek

 • Soutěžní kategorie: RC-VS

 • Sportovní pravidla: národní pro RCVS

 • Soutěžící: člen SMČR s platnou známkou na r.2014

 • Startovné: 100,- Kč 

 • Protesty: Písemně s poplatkem 100,- Kč

 • Ceny: Odměny pro 1, 2, 3 místo

 • Přihlášky:

  • WEB:REGISTRACE

  • tel.:602193404, Vladislav Slavik

  • e- mail info@rck-melnik.cz

Občerstvení není zajištěno!

Možnost objednávky jídla s dovozem na plochu z Pizzeria Mex,

 Českolipská 776, 276 01 Mělník, tel.: 775 712 792

 

Závěrečné ustanovení: Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich pomocníků.

RCK – Mělník, Vladislav Slavík

Přihlášení