Majové RCV2 Speciál 21.5.2016

Májové RCV2 – 2016

 • Číslo soutěže xxx

 • Pořadatel: RC Klub Mělník

 • Datum konání 21.5.2016

 • 09:00 – registrace soutěžících

 • 09:15 – začátek soutěžních letů

 • 1x:00 – ukončení soutěžních letů

 • 1x:15 – vyhlášení výsledků

 • Místo konání: Letiště RC Klubu Mělník, plocha Chloumek

 • Soutěžní kategorie: RC-VS

 • Sportovní pravidla: národní pro RCVS

 • Soutěžící: člen SMČR s platnou známkou na r.2016

 • Ředitel soutěže: Vladislav Slavík

 • Startovné: 100,- Kč

 • Protesty: Písemně s poplatkem 100,- Kč

 • Ceny: Odměny pro 1, 2, 3 místo

 • Přihlášky:

 • Závěrečné ustanovení: Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich pomocníků.

  RCK – Mělník, Vladislav Slavík

  Soutěžící: [cformstable display=’table’ form=’RCVS_form_15′ cols=’8,5,4′]