Přívěsy Morava nám pomáhají sekat letiště

Na tomto místě bychom rádi moc poděkovali hned dvěma lidem. Prvním z nich je majitel firmy Přívěsy Morava, který nám nejen zajistil cenově velmi dostupný, přesto kvalitní přívěs, na kterém můžeme vozit na letiště sekací traktůrek, ale ještě nám přívěs z části zasponzoroval. Tímto Vám děkujeme!
Druhým člověkem, kterému patří obrovský vděk, je náš obětavý předseda. Ten do letošní sezóny sekal letiště vlastním traktorem, který vozil na vlastním vozíku a dosud půjčoval vozík i pod nový, klubový traktor.

Pánové, děkujeme!