Soutěž RCVS 28.8.2019

Soutěž RCVS

 • Číslo soutěže číslo 550/2

 • Pořadatel: RC Klub Mělník

 • Datum konání číslo s. 550/2– 24.8.2019

  • 09:00 – registrace soutěžících

  • 09:15 – začátek soutěžních letů

  • 1x:00 – ukončení soutěžních letů

  • 1x:15 – vyhlášení výsledků

 • Místo konání: Letiště RC Klubu Mělník, plocha Chloumek

 • Soutěžní kategorie: RCVS

 • Sportovní pravidla: národní pro RCVS

 • Soutěžící: člen SMČR s platnou známkou

 • Ředitel soutěže: Vladislav Slavík

 • Startovné: 100,- Kč

 • Protesty: Písemně s poplatkem 100,- Kč

 • Ceny: Odměny pro 1, 2, 3 místo

 • Přihlášky:

Závěrečné ustanovení: Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví způsobené nedbalostí startujících a jejich pomocníků.

RCK – Mělník, Vladislav Slavík