Členské příspěky

 Vstupní příspěvek člena ve zkušební době nad 18 let
(jednorázově)
1 500 Kč
 Vstupní příspěvek člena ve zkušební době do 18 let a studenta
(jednorázově)
500 Kč
 Členský příspěvek nad 18 let
(na 1 rok)
1 500 Kč
 Členský roční příspěvek
do 18 let a studenta
(na 1 rok)
500 Kč
 Členský roční příspěvek žáka do 15-ti let
(na 1 rok)
150 Kč
 Roční příspěvek rodinní příslušníci člena klubu nelétající
(na 1 rok)
100 Kč
 Roční příspěvek hostujícího člena RCKM
(na 1 rok)
3 000 Kč
  • Výši příspěvků určuje a schvaluje členská schůze RCKM.
  • Nový člen vstupující do klubu po 31. červenci hradí členský příspěvek pouze v poloviční výši.
  • Ve výjimečném případě může letiště použít i nečlen klubu, je-li hostem člena klubu. Za přítomnosti tohoto člena se členský poplatek ani poplatek za použití letiště neplatí. Člen klubu za hosta a jeho činnost přebírá plnou zodpovědnost.
  • Na pozvání mohou letiště používat i hosté z jiných klubů pouze však s doprovodem člena RCKM. Pozvaní modeláři jsou povinni dodržovat pravidla provozu letiště, se kterými je seznámí člen klubu.
  • Pravidelné hostování členů jiných klubů je zpoplatněno viz. příloha č.2 stanov.
  • Členové hostujících klubů nesmějí omezovat členy RCKM v jejich činnosti a musejí dodržovat pravidla provozu letiště.
Do příspěvků je zahrnuto:Roční pronájem plochy, náklady na její sečení, údržba sekačky včetně náplní a PHM, úprava povrchu letištní plochy, zvyšování vybavenosti letiště, další zde nespecifikované náklady na propagaci klubu, srazy členů klubu atd.