• klubove informace
 • Informace o klubu

Příspěvky RC Klubu Mělník

Výši příspěvků určuje a schvaluje členská schůze RC KLUBU MĚLNÍK. Nový člen vstupující do klubu po 31. červenci hradí členský příspěvek pouze v poloviční výši. Ve výjimečném případě může letiště použít i nečlen klubu, je-li hostem člena klubu. Za přítomnosti tohoto člena se členský poplatek ani poplatek za použití letiště neplatí. Člen klubu za hosta a jeho činnost přebírá plnou zodpovědnost. Na pozvání mohou letiště používat i hosté z jiných klubů pouze však s doprovodem člena RC KLUBU MĚLNÍK. Pozvaní modeláři jsou povinni dodržovat pravidla provozu letiště, se kterými je seznámí člen klubu. Pravidelné hostování členů jiných klubů je zpoplatněno viz. příloha č.2 stanov. Členové hostujících klubů nesmějí omezovat členy RC KLUBU MĚLNÍK v jejich činnosti a musejí dodržovat pravidla provozu letiště.

Vstupní příspěvky a hostování

Vstupní příspěvek 18+
 • Člen od 18-ti let
 • Zkušební doba
 • Jednorázový poplatek
 • 1500 Kč
Mám zájem
Vstupní příspěvek
 • Člen do 18-ti let
 • Zkušební doba
 • Jednorázový poplatek
 • 500 Kč
Mám zájem
Hostování
 • Bez omezení věku
 • ---
 • Roční poplatek
 • 3000 Kč/rok
Mám zájem


Členské příspěvky

Člen 18+
 • Pro členy od 18-ti let
 • Využívá letiště
 • Podílí se na udržbě letiště
 • Platba nejpozději do 1.3.
 • Roční poplatek
 • 1600 Kč/rok
Mám zájem
Člen student
 • Pro studenty
 • Využívá letiště
 • Podílí se na udržbě letiště
 • Platba nejpozději do 1.3.
 • Roční poplatek
 • 600 Kč/rok
Mám zájem
Člen žák
 • Pro členy do 15-ti let
 • Využívá letiště
 • ---
 • Platba nejpozději do 1.3.
 • Roční poplatek
 • 200 Kč/rok
Mám zájem
Člen rodina
 • Pro rodinné příslušníky
 • Nelétající člen
 • ---
 • Platba nejpozději do 1.3.
 • Roční poplatek
 • 100 Kč/rok
Mám zájem


Naposledy změněno pondělí, 19 říjen 2020 00:06
zpátky nahoru