• klubove informace
 • Informace o klubu

Provozní a bezpečnostní řád letiště

Toto letiště je soukromého charakteru a je ve správě RC KLUBU MĚLNÍK p.s., ev.č.: 550. Je určeno výhradně pro provoz rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků a volných modelů letadel. Provozní a bezpečnostní řád letiště je pro všechny osoby v prostoru letiště závazný.

 • Provozovat letecké modely na tomto letišti je povoleno pouze evidovaným členům a evidovaným hostům RC klubu Mělník. Evidovaní uživatelé se podílejí na úhradě provozních nákladů letiště. Létání ostatních je povoleno pouze v doprovodu člena nebo hosta klubu.
 • Všichni účastníci létání musí dodržovat základní zásady slušného chování na modelářském letišti a zároveň zásady bezpečného létání. Veškerý provoz letiště musí být podřízen bezvýhradně osobní a věcné bezpečnosti. Pilot je zodpovědný za provoz a pilotáž svého modelu a plně odpovídá za případné škody na majetku i na zdraví způsobené provozem modelu. Za nezletilé osoby v prostoru letiště a jejich chování nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci.
 • V případě porušení řádu může být jakákoliv osoba vykázána z prostoru letiště. Za porušení řádu bude považováno zejména nedodržování bezpečného provozu modelů letadel.
 • Pro parkování automobilů a pohyb nelétajících osob je vymezený bezpečnostní prostor u jižní strany letiště – vyznačený v nákresu letiště jako plocha 2. Je zakázáno létat v těsné blízkosti a nad tímto prostorem.
 • Přednostně se pro létání používá vzletová a přistávací dráha (VPD) 12/30. Po dohodě létajících může být používaná VPD 80/26.Pilot je povinný provést před vzletem kontrolu funkčnosti ovládání modelu.
 • Pilot je povinný provést před vzletem kontrolu funkčnosti ovládání modelu.
 • Hodlá-li se pilot připojit k již létajícímu kolegovi (nebo kolegům), musí si vždy vyžádat souhlas a dohodnout se na rozdělení letového prostoru nebo způsobu letové činnosti.
 • Pokud létá více letadel, informuje pilot ostatní létající piloty o úmyslu provést start, přistání nebo nízký průlet.
 • V případě činnosti jako je zálet modelu, let začátečníka apod., může pilot požádat ostatní piloty o poskytnutí volného letového prostoru.
 • V případě vzniku krizové situace při letu modelu (pád, ztráta ovládání, aj.) musí pilot hlasitě varovat všechny přítomné.
 • Vstup na VPD je povolen pouze v případě nutnosti, a to při startu modelu a po jeho přistání. Tento úmysl pilot vždy sdělí ostatním létajícím pilotům.
 • Prostor pro řízení modelů letadel je vyhrazený na trávníku u jižní hrany VPD 12/30 – vyznačený v nákresu letiště jako plocha 3.
 • Evidovaní členové a hosté RCK Mělník mají přednost letů před ostatními uživateli.
 • Účastník provozu odpovídá za své hosty nebo doprovod v prostoru letiště.
 • Zakazuje se volné pobíhání psů.
 • Po skončení létání dopřejte čistotu Vašemu modelu i letišti.

Mapka letiště RC Klubu Mělník


Naposledy změněno neděle, 18 říjen 2020 23:30
zpátky nahoru